www.njsamband.org Hovedside Ti. 23. mai 2017

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

16.05.2017

Seminar på Falstadsenteret - Invitasjon

27.02.2017

Vennskapssamband informerer

Informasjon til medlemmer, kommuner og venner I år er det 75 år siden 4400 jugoslaviske fanger ble sendt til Norge. Fangene ble satt til slavearbeid. 2300 fanger omkom eller ble drept, 1900 overlevte. 

Hvordan Vennskapssamband markerer jubileumsåret 2017 kan du lese i dette infobrevet

 

 

 

18.01.2017

«Blodveienprosjektet» får kr. 750.000.- fra Sparebankstiftelsen Helgeland 

for å realisere skiltprosjektet over Korgfjellet!

Sparebankstiftelsen Helgeland har bevilget kr. 750.000.- til Vennskapssambandet, slik at skilt- og dokumentasjonsprosjektet «Blodveien» kan bli gjennomført. Avduking av de nye skiltene vil bli en sentral del av programmet den 23. juni. Minst 7 ulike skilt, eller tavler vil bli satt opp på ulike steder langs veien over fjellet. Alle skiltene vil ha tekst og bilder, som skal fortelle ulike deler av den dramatiske historien til veien over fjellet. Både på hjemmesiden og her på Facebook-siden til Sambandet vil vi informere mer om både «Blodveien-prosjektet» og minnemarkeringene som planlegges fremover. Les mer under Aktuelt

 

09.11.2016

Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

Dette er overskriften på en artikkel som er skrevet av Torstein Finnbakk - det er en innholdsrik og beskrivende artikkel om de grusomhetene de jugoslaviske fangene ble utsatt for. Sambandet vil takke Torstein Finnbakk for at han lar oss publisere denne på våre sider. Følg linken: Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

 

 

29. oktober 1947 ble en 49 år gammel mann fra Drammen dømt til døden for å ha myrdet fire jugoslaviske krigsfanger i Korgen. Han var ikke den eneste nordmannen som drepte vergeløse fanger.

Drammenseren, som het Olaf Aleksander Gamborg Nilsen, var en av flere nordmenn som gjorde tjeneste i norske SS Vaktbataljon under tysk ledelse. Mange av disse nordmennene drepte forsvarsløse mennesker i krigsfangeleirene i Norge under 2. verdenskrig.

Før Olaf kom til Korgen-leiren i oktober 1942, hadde han tjenestegjort som fangevokter i en tilsvarende leir i Beisfjord sør for Narvik. I Beisfjord var i ett tilfelle 300 fanger skutt, fordi tyskerne fryktet for at de var smittet av flekktyfus. Etter fire måneder i Beisfjord-leiren var bare 150 av de opprinnelige 900 fangene i live. Disse ble flyttet til leirene i Osen og Korgen.

 Korgfjellet. Jugoslaviske krigsfanger på vegarbeid. Foto fra boka Hemnes i krig 1940-45.

09.11.2016

Nasjonal markering – 75 år – for de jugoslaviske fangene

 

Tidligere jugoslavisk fange Velimir Pavlovic på besøk på Fagerlimoen 2013 - ved minnestøtta

 

Neste år – i 2017 – er det 75 år siden de jugoslaviske fangene ble sendt til Norge. I alt deporterte tyskerene 4260 gutter og menn fra Jugoslavia til Norge. De ble sendt hit som slavearbeidere, de ble sendt hit for å dø - 2368 omkom, eller ble drept.

De første 900 fangene ankom Bergen med lastebåten Gotha den 14. juni 1942 – som en del av aksjon «Viking». Fra Bergen ble fangene sendt videre til flere steder i Norge – til ulike anlegg langs kysten og i innlandet – helt nord til Karasjok i Finnmark.Det er svært viktig at denne dramatiske og svært triste historien ikke blir glemt. Neste år vil det bli minnemarkeringer på ulike steder rundt om i Norge. Etter hvert som vi får oversikt vil vi informere om de ulike arrangementene her på våre FB-sider og på hjemmesiden.Styret i Vennskapssambandet har vedtatt at hovedmarkeringen neste år skal legges til Korgfjellet på Helgeland. Her lå det to fangeleirer, og her ble en del av «Blodveien» bygget. I forbindelse med veibyggingen over Vesterfjellet/Korgfjellet omkom 646 fanger. Markeringen vil være et samarbeid med kommunene Vefsn og Hemnes. Datoen er satt til fredag 23. juni – St.Hans-aften. Dette er 75-årsdagen for at de første fangene kom, både til Osen og Fagerlimoen.Arrangementet vil ha status som «nasjonal markering». Det er tatt initiaitv til å invitere representater fra landene som tidligere utgjorde Jugoslavia, og fra det offisielle Norge. Informasjon om markeringene neste år vil bli lagt ut på våre sider, så snart vi vet mer.Dersom det er noen som har informasjon om arrangement/markeringer i egen kommune/region, så hører vi gjerne fra deg/dere! post@njsamband.org – Telefon 97099338.Rolf Fjellestad - leder

 

 Fra 17-mai arrangementet 2016 på Korgfjellet

09.10.2016

Vennskapshuset 30 år i 2017

Venskapshuset eit naturlig reisemål for dei som legg turen til Serbia

Venskapshuset - Det norske hus - ligg i byen Gornji Milanovac - venskapsbyen til Vefsn/Mosjøen. Det er ca. to timar med bil frå Beograd. 

Huset vart i stor grad bygd på dugnad, med ein enorm innsats frå medlemmer av Norsk Jugoslavisk Samband. Store pengesummar vart samla inn, og det var fleire som mest sette gard og grunn i pant, for å få realisert målet om eit eige venskapshus i Jugoslavia. Neste år er det 30 år sidan huset sto ferdig. Veneforeningane i Serbia og Noreg er alt i gang med å planlegge ein jubileumsfesti slutten av september i 2017. Vi vil oppdatere informasjon om dette på denne sida, etter kvart som planane tek form.

Mange nordmenn legg turen om venskapshuset når dei er i Serbia.  

18 glade nordmenn på tur – frå Finnmark i nord til Vestfold i sør. Vi vonar sjølvsagt at langt fleire vil ta turen neste år!

 

01.10.2016

Korgen sentralskole - lokalhistorie med Blodveien som tema

Hele ungdomstrinnet på Korgen sentralskole (ca. 90 elever) fikk høre om den dramatiske historien til veien over Korgfjellet - Blodveien. Veien ble delvis bygd av jugoslaviske gutter og menn fra 1942 - 44. Fangene ble internert i to leirer; i Osen (Vefsn kommune) og på Fagerlimoen i Korgen (Hemnes kommune). Totalt 646 fanger omkom/ble drept her under veibyggingen.

Det var en svært engasjert og lydhør gjeng med ungdommer som hørte på foredraget til Rolf Fjellestad, leder av Vennskapssambandet. Flere av ungdommene kunne fortelle om at de selv hadde fått fortalt historier om Blodveien av sine besteforeldre og andre voksne.

 

12.08.2016

Besøk ved minnesmerket i Osen, Vefsn

Den nye ordføreren i Gornji Milanovac, Dejan Kovacevic, har vært på sitt første besøk i sin norske vennskapskommune Vefsn. I løpet av noen hektiske dager besøkte ordføreren en rekke bedrifter og institusjoner i Vefsn. Vertskap for besøket var ordfører Jann-Arne Løvdahl. Det ble også tid til et besøk i Osen og Knutlia - der en av fangeleirene for de jugoslaviske krigsfangene lå under krigen. Dette var en del av Blodveien. I løpet av noen korte måneder i 1942/43 omkom over 650 jugoslaviske gutter og unge menn i forbindelse med veiarbeidet. Jim Nerdal fra Vennskspssambandet ga en kort orientering om denne delen av historien.

Dragan Markovic var med den nye ordføreren, både som guide og tolk. Elsa Wærum - en av de virkelige veteranene for vennskapsarbeidet, og leder av Vennskspssambandet Rolf Fjellestad møtte også den nye ordføreren fra Gornji Milanovac.

Ordførerne hedret minnet om de omkomne, ved å legge ned blomster ved minnesmerket i Osen.

08.07.2016

Dugnad- og medlemstreff

Sommeren er her. Med inngangen til ferien ble medlemmene i Sambandet på Helgeland invitert til et lite treff og dugnad ved minnesmerket på sørsiden av Korfjellet. Det var behov for å få ryddet litt kratt og tær, planering foran selve steinen og få på plass to blomsterurner. Responsen på invitasjonen var stor nok til at vi fikk utført det vi hadde planlagt. Etter litt felles innsats ser det nå veldig bra rundt steinen med minneplatene! Som de fleste vet så er minneplatene plassert i tilknytning til en stor og mye brukt rasteplass ved E6. Her stopper flere hundrede personer for å raste hver dag. Da er det viktig at området rundt steinen ivaretas, og fremstår på en presentabel måte. Rasteplassen er også inngangsporten til «Blodveien» over Korgfjellet, fra sør.

 

I tillegg til selve dugnadsarbeidet ble det tid til både kaffe og litt å bite i. Det var en fin anledning for å snakke litt om aktiviteten i Sambandet. Flere hadde tanker og ideer om hva vi kan arbeide med utover høsten og vinteren. Dette skal vi ta med oss videre i styret, når møtes vi i august. Neste år – 2017 – er det 75 år siden de jugoslaviske fangene ble deportert til Norge. Dette skal markeres på flere måter, og planleggingen er godt i gang. Ikke minst vil samarbeidsprosjektet mellom kommunene Vefsn og Hemnes; «Blodveien-prosjektet» kunne bli noe som setter 75-års markering på «kartet».

 

 

På slutten av dugnadsøkta fikk vi besøk av ni serbiske ungdommer, som alle var deltakere på «Toppen internasjonal sommermusikkskole». De kom, sammen med Franziska Wika, for å besøke minnesmerket i Osen. I den anledning fikk de høre en engasjert Jim Nerdal, som fortalte litt om historien til de jugoslaviske fangene. Han snakket selvfølgelig også om de første vennskapsbåndene som ble knyttet mellom fangene og lokalbefolkningen for 74 år siden – og som nå - fire generasjoner senere stadig utvikles videre.

 

 

Ungdommen avsluttet besøket ved minnebauten i Osen med å synge den serbiske nasjonalhymnen, til minne om sine landsmenn som mistet livet under 2 verdenskrig. Det var en flott markering!

 

 

Takk til Marit, Rajko, Jelena, Knut, Bjørn Erik, Jim, Elsa, Arnt Tore og Franziska som var med denne ettermiddagen! Kanskje dette blir en ny tradisjon!?

   

 

 

 

07.06.2016

Nytt styre i Vennskapssambandet 2016-2018

Leder - Rolf Fjellestad (ny) Hemnes

Nestleder/sekretær - Franziska Wika (gv) Vefsn

Kasserer - Bjørn Davidsen (ny) Hattfjelldal

Styremedlem - Jim Nerdal (ny) Vefsn

Styremedlem - Harald Fåkvam (gv) Vefsn

Vara - Peggy Davidsen (ny) Hattfjelldal

 

Valgkomité:

Ida Melhus (Leder) (ny)

Elsa Margrethe Wærum (ny)

Knut Solberg (ny)

 

 

16.05.2016

 

Landsmøte

LØRDAG 21. MAI 2016

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Tid: 10:30- 13:30

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning av landsmøtet 2016 v/ leder Wenche Malmedal

Sak 2: Konstituering av landsmøtet 2016

- Godkjenning av saksliste og innkalling

- Valg av møteleder

- Valg av sekretær

- Godkjenning av fremmøtte representanter

- Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 3: Årsmelding for perioden april 2014- april 2016

Sak 4: Regnskap for perioden 2014-2016

Sak 5: Budsjett for 2014-2016

Sak 8: Innkomne forslag 2

Sak 9: Valg

Sak 10: Avslutning

 

28.01.2016

 

Serbisk språkkurs

 

Har du lyst å lære serbisk? 

NYHET ! SERBISK RIKSFORBUND ARRANGERER SERBISK SPRÅK KURS FOR NORDMENN. FOR PÅMELDING OG INFORMASJON VENNLIGST SEND E-POST TIL serbisk.riksforbund@gmail.com

 

FRIST 1. FEBRUAR 2016

Mer info finner du her: https://sites.google.com/site/serbiskriksfobund/home

 

 

 

12.08.2015

Falstadsenter

Invitasjon

MANDAG 14. SEPTEMBER

MINNESPOR: LIVET ETTER KRIG OG KATASTROFER

 

07.07.2015

Norsk Serbisk Kammerorkester på turnè 7.-14. juli 2015

Unge musikere fra Norge og Serbia, som er deltakere ved Toppen Internasjonale sommermusikkskole i Mosjøen, har satt sammen et flott program med musikk av Bach, Elgar, Grgin, Bartok, Sibelius og Grieg. Den serbiske stjerneklarinettisten Strahinja Pavlovic fra Beograd og den norske stjernepianisten fra Mosjøen, Siril Aufles Valberg, er solister.

 

Turnéen er bl.a. støttet av Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan og den serbiske forening i Norge.

Konserter:

07.07. - kl. 19.30 - Ungdomslokalet Mosjøen

08.07. - kl. 19.30 - Ringve Museum Trondheim

10.07. - Kl. 19:00 - Sremska Mitrovica, Museumssalen

11.07.2015. Obrenovac, vennskaps kommune til Buskerud. Det handler om kommune som ble rammet av flomen ifjor og vi alle deltar i rekonstruering av kulturhus og hjelper ungdomsteater og orkestrene til å starte kulturvirksomhet i kommunen

12.07.2015. Konsert i Gornji Milanovac, vennskaps kommune til Vefsn - Det Norske hus

 

  

 

15.06.2015

Avlyst

Den planlagte Balkanturen med Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan 8. - 12. september 2015 må dessverre avlyses pga få påmeldinger. Sambandet arbeider med å få til et nytt reisetilbud i 2016. 

 

25.03.2015

Tur med Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan 5. - 12. september 2015

Ukestur med start i Beograd og avslutning i Cavtat ved Adriaterhavskysten

Informasjon finner du her.

24.10.2014

Velkommen til å reise med Sretan Put

God tur med Sretan Put - En genuin interesse for Balkan, kulturen og menneskene ble til en forretningsidé.

Siden krigen i det tidligere Jugoslavia var over på midten av 90-tallet, har de besøkt de nye landene på Balkan en rekke ganger de tre eierne av reiseselskapet Sretan Put. – Det startet med Bosnia-Hercegovina, siden ble det Kroatia og Montenegro før Serbia kom på reisekartet i fjor. – Vi er nok litt annerledes enn de fleste andre reiseselskap, sier daglig leder Steinar Larsen. Det lille reiseselskapet fra Orkdal har spesialisert seg på opplevelsesreiser der historie, kultur og møte med mennesker er viktige ingredienser. Link til websiden Sretan Put

 

Kortreist mat framfor paraplydrinker 

Vi vet at mange er gått lei av de tradisjonelle ferieturene der sand, strand og paraplydrinker er hovedingrediensene. Mange søker opplevelser og ønsker å dykke litt dypere inn i det andre land har å by på. - Sol og badevann kan man også få på våre turer, men det hele krydres med sterke historier, sang og musikk, samt kortreist mat og drikke, smiler Larsen. Vi lager turer for lag- og organisasjoner, bedrifter og skoleklasser, men også turer der hvem som helst kan melde seg på. En viktig suksessfaktor så langt har vært at gruppene har vært relativt små, 10-20 personer. Med små grupper kan man gjennomføre aktiviteter som oppleves mer personlig og nært og som de store reiseselskapene ikke kan gjenskape.

 

Skattkammer 

Vi ser at interessen for Balkan er i ferd med å ta seg opp, men det er helst landene med kystlinje som drar mest fordel av det så langt. – Vi pleier å si til våre gjester at det virkelige skattkammeret befinner seg godt utenfor strandsonen. Så langt har ingen vært uenig med oss i akkurat det. Selskapet har et stort nettverk på Balkan og kan trekke inn aktører som kan bidra på ulik måte, flere av dem til og med på flytende norsk. - Det at gjestene kan snakke norsk med våre kontakter gjør at bl.a forståelsen av de etniske og religiøse ulikhetene i de ulike landene blir en helt annen. Slik sett kan man faktisk si at å reise med Sretan Put på en måte er en dannelsesreise. Vi lærer mye om oss selv ved å reise på Balkan, og ikke minst ser vi at det gjør inntrykk på ungdommer vi har hatt med oss. Vårt liv i Norge blir satt i perspektiv – ingen reiser uberørt hjem igjen, avslutter Larsen før han fortsetter med planarbeidet for neste tur Sretan Put skal arrangere. I februar reiser han med en klasse fra Fræna videregående skole til Beograd og Mostar.

Tekst: Arild Smolan

 

 

Fra venstre Marko Karalejic, Kristin Broholm, Predrag Rolovic, Jostein Wiggen og Steinar Larsen, (daglig leder i Sretan Put)

 

 

 

23.10.2014

Universitetet i Nis og Nis Kultursenter

Festsalen på Universitetet i Nis, den 23.oktober 2014 kl 18:00

 

Foredrag viet den norske vitenskapsmannen og forskeren innenfor slaviske språk Olaf Broch, hans virke og hans betydning i fortiden og i nåtiden.

- Broch virket som «utenrikskorrespondent» for Aftenposten og sendte i 1899 flere «reportasjer» fra Serbia mens han jobbet med språkforskning i området.

- Broch hadde kontaktet alle samfunnslag i Serbia mens han samlet materialet om dialekter, fra bønder i deres hjem på landsbygda til selve kongen på hans sommerresidens. Broch var i audiens hos kong Aleksander mens kongen var på ferie i Nis.

- Broch har en indirekte betydning også for dagens gode kontakter mellom Norge og Serbia på ulike vitenskapsfelt.

 

De ti foredragsholderne representerer historie- og språkvitenskap, journalistikk samt diplomati. Blant disse ti er også ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg og vår gamle kjenning journalist Sasa Dimitrijevic som er også initiativtager for begivenheten.

 

 

12.08.2014

Falstadsenteret 16.-17. september

Program for konferansen «Memory and learning in a changing world” som arrangeres på Falstadsenteret 16. -17. september. Konferansen er et samarbeid mellom Institutt for historiske studier NTNU, den internasjonal museumsorganisasjonen ICOM og Falstadsenteret. Se programmet ved å trykke på linken her.

Du kan registrere deg via denne linken: Registrering på nett

Program

12.06.2014

Solidaritetskonsert i Hemnes kommune

Hemnes kommune har en serbisk vennskapsby som heter Prokuplje. Den ligger i sørøst-Serbia. På konserten 11. juni ble det samlet inn penger til frivilligsentralen i Prokuplje. Pengene skal gå til familier som har mistet alt de eide i flommen. Dette som et håndslag fra innbyggerne i Hemnes kommune.

Gjennom bøsser, loddbøker og salg av kaker og kaffe ble det samlet inn totalt kr. 15.657.-

 

Ungdomsrådet i Hemnes kommune har vedtatt å bevilge kr. 10.000.- til flomrammede etter flommen på Balkan.

Det var et enstemmig råd som vedtok dette, sier Emilie Juvik, leder av ungdomsrådet. Det er naturlig at vi ønsker å bidra med litt hjelp og støtte. Ungdomsrådet i Hemnes har siden 2007 hatt felles prosjekter sammen med ungdom i vennskapskommunen vår i Serbia. Vennskapskommune heter Prokuplje.

Gjennom prosjektarbeidet er vi blitt godt kjent med flere ungdommer både i vennskapskommune vår, og i andre kommuner i Serbia. Det blir derfor litt spesielt når den slik katastrofe rammer folk som vi har et nært forhold til, sier lederen av ungdomsrådet.

 

 

01.06.2014

Humanitær konsert og auksjon i Gamle Logen i Oslo 17. juni kl. 19.00

Auksjon av malerier malt av Danilo D. Ivanovic samt Konsert med ca 50 musikere fra både Oslo-Filharmonien, Den Norske Operaen og frilans musikere med norsk, serbisk, bosnisk og kroatisk bakgrunn. Blant musikerne som deltar er solo bratsjist- Lars A. Tomter, sangerne Yngve André Skollerud Søberg, Gjøril Songvoll, Jelena Markovic og Gabriel Birjovanu, dirigent Peter Sebastian Szilvay, m.fl. På programmet står bl. annet duetter, firehendig klavermusikk, orkesterverker av Grieg, Telemann, osv. Alt inntekt går til hjelpearbeidet i forbindelse med flomkatastrofen i Serbia og Bosnia. 

 

Dette er noen av bildene som blir auksjonert bort på konserten til inntekt flomofrene

 Link til Facebooksiden: 

 

Humanitær konsert med UDI for flomofrene på Balkan 7. og 8. juni

Fredrikstad
Når: 7. juni kl. 20:00
Hvor: Verdensspeilet. Nygaardsgaten 23A, 1606 Fredrikstad
Oslo
Når: 8. juni kl. 20:00 - 03:00
Hvor: Mona Lisa Huset. Grensen 10, 0159 Oslo

Inngang kr. 200,-

ALT av inntekter går til Nova Nada som distribuerer videre

Link til Facebookside: 

 

Solidaritetskonsert i Foajéen i Stavangerkonserthus 02. juni kl. 19.00

Musikere fra Stavanger Symfoniorkester, Viva–Sandnes Kulturskolekor, Poor Edward, Christian Eriksen, Eva Bjerga Haugen og Elin Furubotn sa raskt «ja, gjerne», da SSO-fiolinist Maja Vagner tok initiativ til konsert for flomofrene på Balkan.

Link til Facebooksiden: 

Mer om arrangementet i Rogaland avis

 

28.05.2014

Støtte fra Vefsn kommune til hjelpearbeid etter flommen

Vefsn formannskap har bevilget 50.000 kroner til hjelpearbeidet etter flommen i Gornji Milanovac, som er Vefsn vennskapsby i Serbia og Røde Kors aksjon "Balkan". I tillegg ble det solgt billetter for 37050.- kr under solidaritetskonserten 27. mai.

Link til artikkel i Helgeland-Arbeiderblad

 

21.05.2014

Solidaritetskonsert i Mosjøen tirsdag, 27. mai kl. 19.30

19.05.2014

Røde Kors har startet en innsamlingsaksjon for flomrammede på Balkan.

www.rodekors.no/nyheter/sistenytt/rode-kors-starter-innsamlingsaksjon-for-flomrammede--pa-balkan-/

 

gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/

 

Røde Kors- bevegelsen har mobilisert til hjelpearbeidet siden redningsaksjonen startet før helgen. Frivillige deltar aktivt i søk- og redningsaksjoner, deler ut nødhjelpsartikler og bidrar med etableringen av evakueringssentre for rammede.

 

Omlag 300.000 mennesker i Serbia og 50.000 i Bosnia og Herzegovina er uten vann, elektrisitet og er i en situasjon med store sikkerhets- og sanitærutfordringer.

 

I Bosnia og Herzegovina og Serbia har Røde Kors mobilisert beredskapsteam i de rammede områdene hvor frivillige hjelper myndighetene med evakuering, og har foreløpig del ut tepper, madrasser, drikkevann, mat og hygieneartikler, gummistøvler, og desinfeksjonsmidler til foreløpig over 10.000 mennesker.

 

Slik kan du støtte vårt arbeid på Balkan:

 

SMS: Send HJELP til 2272 og gi 200 kroner Sette inn penger på konto: 8200 06 10190 - innbetalingen må merkes med Balkan

 

Pengene som vil bli innsamlet vil bli benyttet i henhold til prioriteringen som Røde Kors gjør i disse to landene.

 

Viktig:

• Dessverre har vi ingen muligheter til å ta i mot gjenstander som tepper og klær etc., men bidrag i form av pengegaver vil bli benyttet av Røde Kors for å hjelpe dem som trenger det i de to landene.

• Norges Røde Kors sender ikke delegater i nåværende situasjon, da det ikke har kommet forespørsel om dette fra våre søsterforeninger i henholdsvis Bosnia og Herzegovina og Serbia.

 

Informasjon fra IFRC: The Balkans: Floods of the century continue to cause havoc

 

In Bosnia and Herzegovina

 

A state of emergency has been declared in Bosnia and Herzegovina after several days of heavy rain (Cyclone Tamara), which caused the worst flooding occurred in the country in the last 100 years. Hundreds of people are forced to evacuate their homes. The Red Cross multipurpose units in the north of the country are responding to the urgent needs by provision of food and hygiene parcels, water, blankets and helping people to evacuate form flooded areas.

 

In Serbia

 

The Red Cross has been responding to most recent floods from the very morning.

In total in 42 municipalities Red Cross has 420 staff and volunteers engaged.

The urgent distributions of food and non-food items have been organized from disaster management warehouse, but for some municipalities were delayed due to the inaccessible road infrastructure.

 

The planned activities in the next few days will very much depend on the development but the Red Cross will continue with urgent distribution of food and non-food items mostly in response to the evacuations planned and following requests of the local emergency headquarters.

 

 

 

 

Tusen takk for ditt bidrag!

 

 

16.05.2014

 


Kjære venner.

 

I morgen feirer vi 17. mai og grunnlovsjubileum. Tradisjonen tro skulle 17. mai også feires i Serbia, med stort opptog og festivitas i Beograd.

I ettermiddag fikk jeg beskjed om at denne feiringen er avlyst på grunn av katastrofen som har rammet store deler av Balkan.

 

Enorme nedbørsmengder har ført til oversvømmelser av elver. Mange deler av Balkan er berørt, men slik vi forstår det er Serbia hardest rammet. Store landområder ligger under vann, viktige veier er stengt og det er mangel på drikkevann. Katastrofen er stor og det er behov for både akutt og langsiktig hjelp.

 

Vi i Sambandet skal prøve å gjøre vårt, vi har kontakt med vår søsterorganisasjon i Serbia og får oppdateringer på situasjonen. Vi har også tatt kontakt med Norges Røde Kors og oppfordret dem til å tilby sin støtte og hjelp til Serbisk Røde Kors.  

 

I tillegg har vi sendt epost til alle norske kommuner med vennskapskommuner i Serbia om at de tar kontakt med sine respektive vennskapskommuner, vi vet at  flere av vennskapskommunene er hardt rammet.  Det er viktig at vi som venner nå viser vår støtte og tilbyr hjelp.

 

Jeg vil også oppfordre dere alle til å ta kontakt med venner og kjente og vise deres støtte og sympati. 


 

Hvis vi i Sambandet kan bistå med noe så gjør vi gjerne det.

 

Vennlig hilsen,

 

Wenche Malmedal

styreleder

Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan

+47 97642156

 

 

14.05.2014

17. mai fering i Beograd - avlyst

The 17th of May Committee has decided to cancel the event at Kalemegdan on Saturday,

17th of May, due to the current state of emergency in Serbia as a consequence of the disastrous flooding.

The ceremony at the Norwegian residence at 07:45 on Saturday 17th of May,

followed by the breakfast, will proceed as previously announced.

10.05.2014 

Landsmøte lørdag, 10. mai 2014
i Trondheim
Sted: Fylkeshuset
Tid: kl.14.00
Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan

 

10. mai gjennomførte Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan sitt landsmøte i Trondheim

 

Wenche Malmedal ønsket landsmøtedeltakerne velkommen.

Til stedet: Wenche Malmedal, Harald Hegle, Arild Smolan, Anne-Kristine Bastholm, Franziska Wika, Michael Stokke, Arnhild Stokke, Knut Solberg, Sasa Dimitrievic, Gullbjørg Hegvig Hansen, Ida Melhuus, Olga Lund, Tore Eidsaunet, Vojilav Novakovic.

Musikalsk innslag med Carl Ninian Wika som spilte folkemusikk Susendalingen og Hora staccato på fiolin.

Foredrag v/ Michael Stokke, forsker ved Narviksenteret, som skriver doktorgradsavhandling over temaet «Jugoslaviske fanger i Norge 1942-1945».

 Foto: Sasa Dimitrijevic

 

Det nye styret:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

 

Leder: Wenche Malmedal Trondheim)

Økonomiansvarlig: Harald Hegle (Trondheim)

Sekretær: Ida Melhuus (Trondheim)

Styremedlem: Franziska Wika (Vefsn)

Harald Fåkvam (Vefsn)

Vara: Anne-Kristine Bastholm (Vefsn)

 

Arbeidsutvalg: Wenche Malmedal, Harald Hegle, Ida Melhuus

 

Revisor: Harald Mårnes

 

Valgkomité: Arild Smolan - leder

Rolf Fjellestad

Sissel Torgersen 

 

09.05.2014

Tur til Serbia med smak av Guča og sljivovitz! 02 – 09 August 2014

Tur til den verdensberømte Guca-festivalen med serbisk folkemusikk m.m. Turen inkluderer besøk til Beograd og områdene sør for Beograd, i Sumadija. Opphold på landsbygda, med lokal mat og utflukter i nærområdene. Dagsturer til Guca-festivalen. På turen vil du oppleve serbisk kultur, mat, vin og historie.

 

INFOBREV LESER DU HER

Kontakt og info:

 

Thomas Nilsen

 

Tlf: +47 93 401 950

E-post: thoml1917@hotmail.no

 

Marko Karalejic

 

Tlf: +381 64 273 35 86

E-post: karaleja@gmail.com

08.04.2014

 

Invitasjon til landsmøtet 10. mai 2014

 

 

19.03.2014

Landmøte og kontingent 2014

Landsmøtet 2014 er lagt til 10. mai og finner sted i Trondheim. Oppstart ca 14-15. Møtet avsluttes med middag. Mer informasjon blir lagt ut senere. Vi minner også på at deltakelse på landmøtet forutsetter at kontingent for 2014 er betalt. 

 

21.02.2014

Kulturkveld 12. mars kl. 19.30 i Sandviken kirke

 

Onsdag, 12. mars kl. 1930 arrangerer den Serbiske foreningen i Bergen Serbisk-Norsk kulturkveld og vennskapskonsert i Sandviken kirke. Innledning og orientering er ved historiker Michael Stokke og lektor Richard Exelby.

Billetter selges ved inngangen: Voksne 150.-kr/Barn 50.-kr/Familie 300 .- kr. Inntektene går til å opprette et minnesmerke for de serbiske fangene i Bergen. 

 

20.11.2013

Boken Beisfjordtragedien

Ljubo Mladenovic er kommet med bok om Beisfjordtragedien

ISBN: 978-82-93206-10-1

 

Beisfjordtragedien er en dokumentarisk skildring av «serberleiren» utenfor Narvik i 1942. 24. juni 1942 la det tyske lasteskipet «Kerkplein» til kai i Narvik. Ni hundre jugoslaviske fanger ble drevet i land med slag og spark.

 

10.11.2013

Tutti Serbia på turné 

In September last year Organization Tutti Serbia opened the Tutti World Music Centre in Belgrade.

After one year, we marked the opening with a seminar of world music, as part of the project “World music as a tool in removing borders.” This project is financially supported by the Royal Norwegian Embassy in Belgrade, and several municipalities in Serbia.

http://www.youtube.com/watch?v=dnQVZn48KPE

One of our most important products, in which we are very proud of, is the Tutti Serbia Ensemble. This ensemble brings together the most talented participants of the workshops held in the last two years.

 

 

In November this year Tutti Serbia Ensemble will again visit Norway and in cooperation with the Norwegian band Bengalo there will be organized music seminar held in the city of Trondheim, and hold four concerts in the cities of the area of North and South Trøndelag.

 

 

Two years of our work received wide media attention in Serbia, and this year in Norway as well, which is of great importance for the promotion of our work in both countries.

 

RTS 1 18.10.2013

TV Prva 21.10.2013

TV ADRESSA

Please find enclosed some of the recent media reports related to our activities.

Read: Ukeadressa 2. november and Ny tid 25. oktober

 

At the same time we thank all of you who supported us in previous work, and openly call for the cooperation of all organizations that in our work can see the opportunity to do so.We believe that in this way, we can together contribute, even further, to the cultural and educational co-operation between Norway and Serbia, as well as to promote both countries in the best possible way both in Europe and worldwide.

 

 

Sincerely,

 

Jovan Pavlovic - Project Leader of Tutti Serbia

Tina Dragicevic - Program coordinator

 

Tutti Serbia Office

 

Tlf. +381 63 388 240

Mitropolita Petra 8

11 060 Belgrade

www.tuttiserbia.rs

 

 

16.10.2013

Program til Falstadseminar som arrangeres 9. november

 

 

06.10.2013

Høstbrev fra Styreleder

Styreleder Wenche Malmedal har skrevet medlemsbrev. Les høstbrevet her:

Vi minner om betaling av medlemskontingent på konto: 42701557543

 

22.08.2013

Har du lyst å reise til Serbia?

Det inviteres til høsttur til Serbia med en smak av vin, religion og historie i oktober 2013, Uke 40

Møt landet i krysset mellom øst og vest! Vi tilbyr en unik mulighet til å oppleve kultur, arkitektur, mat og vin i forskjellige områder i Serbia som tidligere var grense mellom Østerrike- Ungarn og det osmanske riket, langs Donau.

Du vil reise gjennom vakre natur- og fjellområder, men ikke bare det. Du skal avsløre en del mysterier som er over 8000 år gamle!

Dette er noe av det du vil få oppleve:

- Naturen i noen av de vakreste områdene i Serbia;

- Bli kjent med deler av landets rike historie og religion;

- Besøke lokale mat- og drikkeprodusenter i områdene vi kjører igjennom og få smake på deres produkter;

- Overnatte på landsbygda og spise mat som er produsert på gårder i området;

- Oppleve klostrenes stillhet og den religiøse kunsten fra 1300 og 1400-tallet;

Åpne dokumentet her:

 

 

 

16.07.2013

Toppen Internasjonale sommermusikkskole og Helgeland Sinfonietta

 

Ti serbiske unge musikere deltok på Toppen Internasjonale Sommermusikkskole og Helgeland Sinfonietta i Mosjøen i tidsrom 4.-14. juli i år. I alt 16 konserter ble spilt og de serbiske deltakerne spilte seg inn i hjertene til helgelandspublikum. Toppenkurset er en suksesshistorie som har gitt Vefsn, Helgeland, Nord-Norge og hele landet en institusjon som hvert år gir unge musikere inspirasjon og spilleglede, skaper vennskap og bidrar til kontakt og samarbeid på tvers av landegrenser.

 

Zorana Nikolic, Стеван Савић, Miljkovic Tatjana, Nebojsa Cvijanovic, Matea Nikolić, Strahinja Pavlovic, Часлав Брујић, Franziska Wika, Ana Milkovic, Saska Cvijanovic og Katarina Milutinović.

 

Deltakerne koser seg i Oslo

 

 

3.06.2013

Sterkt møte

 

Faksimile fra Helgeland-Arbeiderblad 29.05.2013

 

På Hemnes kommunes nettside finner du en interessant artikkel om Valimir Pavlovic. Les her

25.05.2013

Sendt 5000 km på fangeleir

Tidligere jugoslavisk krigsfange besøker Vefsn og Hemnes

Foto: Christer Bruheim

Velimir Pavlovic (92) fra Beograd overlevde så vidt fangeoppholdet i Norge under 2. verdenskrig. Det er 70 år siden – nå kommer han tilbake.

 

Fra søndag 26/5 til tirsdag 28/5 vil Pavlovic besøke Korgen (Hemnes) og Osen (Vefsn).

 

Velimir Pavlovic var med i den partisanske motstandsbevegelsen i det tidligere Jugoslavia under 2. verdenskrig. Han ble tatt til fange og først internert i hjembyen Nis, sendt så videre til Beograd og deretter til Norge via Tyskland. Pavlovic tilhørte den første gruppen av jugoslaviske krigsfanger som ble sendt til Norge under 2. verdenskrig. Over 4000 jugoslaviske krigsfanger ble sendt til Norge under krigsårene. Bare 1600 overlevde. Les mer under Aktuelt

 

15.04.2013

Vellykket Serbiaprosjekt

Kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Vefsn har de siste tre årene gjennomført tre ulike prosjekter med sine serbiske vennskapskommuner. Prosjektene er blitt finansiert av norsk UD, og formidlet gjennom KS.

 

   

 

Prosjektene er ledet av en styringsgruppe bestående av de seks ordførerne, og praktisk ledet av seks koordinatorer.

I april var det tid for sluttsamling, og denne var lagt til Beograd.

 

Følgende tre delprosjekter har det blitt arbeidet med:

 

Frivilligsentraler – er den norske ordningen med frivilligsentraler noe som kan overføres til serbiske kommuner?

Kulturskole – kan deler av den norske kulturskolemodellen benyttes i Serbia?

Ungdomsråd – ungdom og medvirkning i egne lokalsamfunn – kan den norske ordningen med ungdomsråd benyttes i serbiske kommuner?

 

Etter sluttsamlingen i prosjektet skal det nå skrives sluttrapporter og det skal foretas en evaluering. Rapportene skal være ferdige i løpet av tidlig høst. Alt nå kan det oppsummeres at det ser ut for at alle tre prosjektene har gitt nyttige erfaringer, og at det hver på sin måte har vært vellykket.

Les mer under Aktuelt

 

 

04.02.2013

Festlig markering av den Internasjonale Kvinnedagen, lørdag 9. mars kl. 1900

 
Invitasjon

 

Trondheims Ordfører

Bosnia og Herzegovinas

Serbias Ambassadør

Alle medlemmer

 

Vennskapssambandet Norge Vest-Balkan (Norge), Institut Sevdaha (Bosnia), Srpski Klub ”Nikola Tesla”(Serbia) og TWIN (Trondheim Women International Network) inviterer til felles markering av den internasjonale kvinnedagen

på Sjetne Grendehus lørdag 9. mars kl. 1900.

 

Med vennlig hilsen

 

Edhija Mahic

Institut Sevdaha

 

Wenche Malmedal

Styreleder

VennskapssambandetNorge Vest-Balkan

 

Savo Petrovic 

Srpski Klub ”Nikola Tesla”

 

 

20.12.2012

Julehilsen fra styreleder - 2012

 

Igjen har vi hatt et innholdsrikt år for Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan. Som i fjor startet det med en storstilt markering av 8. mars i Trondheim i samarbeid med den bosniske foreningen og den serbiske klubben. Nå regner vi dette som en tradisjon og satser på gjentagelse også i 2013. Som i fjor var den serbiske ambassadøren til stede og også representant fra den bosniske ambassaden. Begge roste Trondheim for å ha tatt initiativ til en slik markering, og vi i Sambandet oppfordrer andre kommuner til å lage slike felles markeringer.

 

 

Så hadde vi landsmøte i april, dere også finner referater her på hjemmesiden vår. Styret har hatt tre styremøter siden landsmøtet og målet er å gjennomføre fire styremøter per år; to telefonmøter og to «fysiske» møter.

 

I september gikk den store feiringen av 25-års jubileet for Vennskapshuset i Gornji Milanovac av stabelen. Mange representanter for norske vennskapskommuner, fra Sambandet og andre hadde tatt turen til Serbia og var med på alt fra matfestival i Koceljeva, fest i Huset og konserter. Musikere fra Hemnes og Vefsn deltok i samspill med serbiske musikere så også i år fikk vi til et «Musikk uten grenser». Dette kan det også leses mer om på våre hjemmesider, samt på sidene til den norske forening i Serbia, www.norveska.com og på den norske ambassaden i Beograd sine hjemmesider, http://www.norveska.org.rs/

Nok et norsk rockeband ble sendt til Radost Evrope (Europas glede) i Beograd i oktober, og gruppa The Hurricane’s fra Hattfjelldal gjorde stor lykke både på konserten i Sava Center i Beograd og på andre konserter de holdt i løpet av den uka de var i Serbia. Sambandet er stolt over å kunne sende så flotte representanter for norsk ungdom og håper at kommunene er med oss på laget og stiller opp med reisestøtte slik at vi kan sende noen hvert år. Takk til Hattfjelldal som stilte opp i år. Les mer om The Hurricane’s her: http://www.norveska.org.rs/News_and_events/The-Norwegian-teenage-band-The-Hurricanes-at-JOY-OF-EUROPE-2012-/

Pengene vi samlet inn til Vennskapshuset er brukt opp og viktig vedlikeholdsarbeid er unnagjort. Nå er det nye prosjekter som står for tur. Museet i Vennskapshuset trenger sårt oppussing; dokumenter og gjenstander må sikres og museet skal framstå som mer tilgjengelig med informasjon også på engelsk. Sambandet jobber tett sammen med Serbisk-Norsk forening om dette arbeidet og planer for oppussing er klar. Her har vi også et godt samarbeid med Helgeland Museum og Narviksenteret. Vi har hittil mottatt ca. 100 000 NOK fra ambassaden i Beograd og har fått lovnad på mer. Vi håper at arbeidet kan ferdigstilles høsten 2013.

 

Medlemmene våre er verdifull for oss, og vi arbeidet kontinuerlig med å bli bedre på å holde kontakten med medlemmene gjennom å aktivt bruke hjemmesiden vår, samt sommer- og julehilsen fra lederen. Mange av medlemmene våre er aktive i vennskapsarbeid og vi ville satt pris på om hjemmesidene våre ble mer oppdaterte og spennende gjennom bilder, reisebrev etc.

 

 

Vi ønsker oss flere medlemmer og her på hjemmesiden finner du informasjon om hvordan du kan melde deg inn. Vi håper du benytter den muligheten og på den måten hjelper oss med å kunne holde Sambandet i gang. Selv om beløpet per medlem er lite, så er det et viktig bidrag for oss.

 

 

Da gjenstår det bare å takke for følget i 2012 og velkommen med inn i 2013.

 

 

RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES DEG!

 

På vegne av styret

Wenche Malmedal

Styreleder

 

 

 

 

 

21.10.2012

Ivan Rajic og familien takker sine norske venner for innsamling av midler til Senter for integrering av ungdom

 

Moje ime je Ivan Rajić. Sin sam Ljubiše Rajića. U svoje ime, u ime porodice, kao i u ime Centra za integraciju mladih, ?eleo bih da se zahvalim svima koji su u sećanje na mog oca dali novac za Svratište za decu. Ovom prilikom sam hteo i da napišem nekoliko reči o kakvom se to Svratištu zapravo radi.

 

Mitt navn er Ivan Rajic. Jeg er Ljubisa Rajics sønn. På min, familiens og Senter for integrering av ungdom sin vegne, vil jeg takke alle som har gitt penger til Gatebarnhuset. Jeg vil også bruke denne anledningen til å skrive et par ord om Gatebarnhuset.

 

Svratište za decu je program nevladine organizacije Centar za integraciju mladih koja je počela sa radom 2004. godine. Centar za integraciju mladih inače vodi 7 različitih programa i nekoliko projekata, a o sv

Aktuelt
Invitasjon til seminar 14. juni på Falstadsenteret
[16.05.2017]
«Blodveienprosjektet» har fått storslått gave fra Sparebankstiftelsen Helgeland
[18.01.2017]
Da nordmenn myrdet fanger i Korgen
[06.11.2016]
Nasjonal markering – 75 år – for de jugoslaviske fangene
[06.11.2016]
Korgen sentralskole - lokalhistorie med Blodveien som tema
[09.10.2016]

Bli medlem

Medlemskap koster 300.- for året.

Send en mail til Rolf Fjellestad for

innmelding.

rfjellestad@gmail.com

(Kopier e-postadressen for å unngå spam)

 

Du finner oss på

 

Viktige linker:

Norway - the official site in Serbia

Den Norske forening - Serbia

www.norveska.com

Balkanreiser med Sretan Put

http://sretanput.no

 

Senter for integrering av ungdom

 

Overnatting i Beograd

Sambandet har ordnet gunstig avtale

med hotell EXCELSIOR i sentrum.

Perfekt beliggenhet. Nyoppusset.

Gode priser for medlemmer av sambandet.

Rommene vi tilbys er beste standard på hotellet.

Hvis noen finner en lavere pris på nettet

(samme romtype) gjennom bookingselskaper,

så får de mellomlegget refundert.

Se  http://www.hotelexcelsior.co.rs

 

FALSTADSENTERET

 

Les nyheter og info

 

Følg arbeidet til NARVIKSENTERET
NORDNORSK STIFTELSE FOR HISTORIEFORMIDLING,
MENNESKERETTIGHETEROG FREDSBYGGING

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumsskrift
kan bestilles

I anledning 40-årsjubileet er det blitt
laget et informativt jubileumstidsskrift.
Ta kontakt for bestilling.
Forsiden, forord og innholdsfortegnelse her

Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland